МЕДИЯ 2007 — Покана за представяне на предложения — EACEA/27/07 — Подкрепа на международното разпространение на европейски филми — Схема automatic