Beschikking van de Commissie van 17/09/2007 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.4725 - MERRILL LYNCH / ABBEY NATIONAL / JV) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)