Samenvatting van de beschikking van de Commissie van 4 december 2007 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.4662 — Syniverse/BSG) (Voor de EER relevante tekst)