Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita byloje COMP/M.3333 — Sony/BMG (pagal 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo 2001/462/EB, EAPB dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose 15 ir 16 straipsnius – OL L 162, 2001 6 19, p. 21 )