Schriftelijke vraag E-0664/08 van Glenys Kinnock (PSE) en Catherine Stihler (PSE) aan de Commissie. Eritrea en mensenrechten