Schriftelijke vraag P-0098/07 van Sharon Bowles (ALDE) aan de Commissie. Belastingfraude