Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) Voor de EER relevante tekst