Schriftelijke vraag E-4290/08 van Maria Petre (PPE-DE) aan de Commissie. De onderhandelingen over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië