Rapport om Europeiska miljöbyråns årsredovisning för budgetåret 2007 samt byråns svar