Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami agentúry