Verslag over de jaarrekening van het Europees Milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap