Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2007 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija