Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2007. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm