Ataskaita dėl Europos aplinkos agentūros 2007 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais