Schriftelijke vraag E-4202/08 van David Martin (PSE) aan de Commissie. Senegalese visserijsector — ontwerp van een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met West-Afrika