Schriftelijke vraag E-2883/07 van Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) en Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie. Verbod op uraniumhoudende wapens