Schriftelijke vraag E-5824/06 van Catherine Stihler (PSE) aan de Commissie. Onderzoek naar aandelenparticipatie van werknemers