Zaak T-262/08: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 10 december 2008 — Canon Communications/BHIM — Messe Düsseldorf (MEDTEC) ( Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing )