Estratt mis-sentenza rigward Kaupthing Bank Luxembourg S.A. b'applikazzjoni tad-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu