Ištrauka iš sprendimo dėl Kaupthing Bank Luxembourg S.A. , priimto remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo