Výňatek z rozhodnutí o Kaupthing Bank Luxembourg S.A. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí