Samenvatting van de beschikking van de Commissie van 14 mei 2008 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas) (Voor de EER relevante tekst)