Zaak C-501/08 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 november 2008 door Município de Gondomar tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 10 september 2008 in zaak T-324/06, Município de Gondomar/Commissie