Schriftelijke vraag E-4897/07 van Erik Meijer (GUE/NGL) en Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) aan de Commissie. De afhankelijkheid van de Nederlandse publieke omroep van staatssteun en de noodzaak om EU-maatregelen met betrekking tot staatssteun binnenslands financieel te compenseren