Beschikking van de Commissie van 28/11/2007 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.4823 - YARA / PRAXAIR / JV) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)