Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 28/11/2007) keskittymän (Asia N:o COMP/M.4823 - YARA / PRAXAIR / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)