Komisjoni otsus, 28/11/2007, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4823 - YARA / PRAXAIR / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)