Zaak C-22/09: Beroep ingesteld op 15 januari 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg