Beschikking van de Commissie van 29 november 2002 tot vaststelling van herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan machineafwasmiddelen en tot wijziging van Beschikking 1999/427/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4632) (Voor de EER relevante tekst) (2003/31/EG)