Schriftelijke vraag E-6527/07 van Jim Higgins (PPE-DE) aan de Commissie. Waarneming door EU-instanties van de mensenrechten in Palestina