Schriftelijke vraag E-6363/07 van Frank Vanhecke (NI) aan de Raad. Mensenrechtensituatie in Eritrea