Schriftelijke vraag E-0549/08 van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie. Uitvoering en financiering van aan Chili toegewezen subsidie