Schriftelijke vraag E-2729/09 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Gemeenschappelijk archeologisch park Griekenland — Bulgarije