Zaak C-645/18: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 19 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Vrij verrichten van diensten – Terbeschikkingstelling van werknemers – Artikel 56 VWEU – Richtlijn 2014/67/EU – Artikelen 9 en 20 – Aanmelding van de werknemers – Bewaring van de loonadministratie – Sancties – Evenredigheid – Geldboeten waarvan het minimumbedrag vooraf is bepaald – Cumulatie – Geen maximum – Gerechtskosten)