Schriftelijke vraag E-4261/07 van Ole Christensen (PSE) aan de Commissie. Bescherming van de fundamentele werknemersrechten bij handelspartners