Schriftelijke vraag E-3311/09 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Voorlichting en raadpleging van werknemers