Schriftelijke vraag E-5698/06 van Marios Matsakis (ALDE) aan de Commissie. Instandhouding wilde vogelsoorten