Schriftelijke vraag E-5284/07 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Yanomami-stammen in het regenwoud van Brazilië