Schriftelijke vraag E-4341/09 van Simon Busuttil (PPE) aan de Commissie. Kaderovereenkomst met Libië — immigratie