Schriftelijke vraag E-4687/07 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Door OLAF ingestelde procedures