UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan de Republiek Slovenië om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken