Schriftelijke vraag E-0806/07 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Illegale vasthouding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen