Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Protocol (nr. 22) betreffende de positie van Denemarken