Schriftelijke vraag E-4290/07 van Jean-Pierre Audy (PPE-DE) aan de Commissie. Europees veiligheidsbeleid: instelling van een Europese civiele beschermingsmacht