Schriftelijke vraag E-4670/08 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Het gebruik van clustermunitie door Russische strijdkrachten bij hun optreden op het grondgebied van Georgië ter bescherming van de afscheiding van Zuid-Ossetië