Verordening (EG) nr. 981/2008 van de Commissie van 7 oktober 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad en tot instelling van een communautaire regeling inzake oenologische procedés en behandelingen