Bericht van opening van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van glyfosaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China