Regulamentul (CE) nr. 162/2009 al Comisiei din 26 februarie 2009 de modificare a anexelor III și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (Text cu relevanță pentru SEE)