Schriftelijke vraag E-6625/07 van Pedro Guerreiro (GUE/NGL) aan de Commissie. Situatie van de textiel- en kledingsector in de Europese Unie — bedrijfsverplaatsing