Schriftelijke vraag E-3031/09 van Luca Romagnoli (NI) aan de Commissie. Informatie over het gebruik van fondsen in het kader van het programma Jeugd in actie door de gemeente Mazzarino